Najděte si v pouhých dvou krocích sáček do svého vysavače!
Úvodní strana  >  Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních dat

Ochrana dat
S vašimi osobními daty nakládáme zodpovědně. Veškerá data jsou uložena v automatizovaných souborech, skladována a používána v souladu s národní a evropskou legislativou. Vaše data budou uchovávána a používána jen s vaším předchozím souhlasem. Z toho důvodu je nutné udělit souhlas ke zpracování dat na těchto stránkáých vždy, když je to nutné. Svůj souhlas kdykoli můžete odvolat zasláním e-mailu nebo dopisu lokálnímu zastoupení. Obecně skupina Melitta nevyžaduje vaše osobní data pro prohlížení těchto stránek. To znamená, že si stránky můžete prohlížet bez jakékoli registrace.

Soutěže, newslettery, kontakty
V určitých případech je nutný sběr, zpracování a použití osobních dat např. pro účast v soutěžích, požadavcích na zasílání newsletterů nebo dodávku zboží nebo vzorků. Skupina Melitta sbírá jen data, nutná ke konkrétnímu účelu. Pokud k tomu nedáte souhlas, budou data využita jen na konkrétní aktivitu a nikoli pro obecné komerční účely. Např. při účasti v soutěži vaše data použijeme jen pro zasílání informací, vztažených k soutěži a poté je vymažeme. 

Nepřenositelnost na třetí strany
Skupina Melitta zaručuje striktně diskrétní nakládání s vašimi daty. Data nepředáváme třetím stranám prodejem, pronájmem, výměnou ani žádnou jinou formou.

Stahování
Programy a aplikace si stahujete na vlastní riziko. Skupina Melitta nepřejímá žádnou zodpovědnost za poškození vyvstávající z instalace a/nebo používání software, staženého z těchto stránek. Přes pravidelně aktualizovanou antivirovou ochranu nepřejímáme v rámci zákonných pravidel zodpovědnost za poškození a škody vzniklé počítačovými viry. 

Cookies
"Cookies" jsou malé textové soubory, které usnadňují použití našich online služeb. Naše cookies neobsahují žádné osobní informace a proto je vaše soukromí ochráněno. Neobsahují také e-mailovou adresu a neinformují nás, kdo jste. Většina prohlížečů internetu přijímá cookies automaticky. Přesto tomu můžete nastavením prohlížeče zabránit.

Vedení záznamů o přístupu
Váš přístup na tyto webové stránky je zaznamenáván. Skupina Melitta si vyhrazuje právou použít tyto informace čistě pro statistické účely za účelem zefektivnění a vylepšení našich služeb. 

Právo na informace
Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu, o příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích máte zájem, obraťte se prosím písemně nebo e-mailem na adresy v tiráži našich webových stránek.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu analýz využití webu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá takzvané „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a pomáhají analyzovat, jak se uživatelé chovají na webových stránkách. Informace získané použitím souborů Cookies o používání webových stránek, jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde jsou ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa oříznuta v rámci členské země Evropské unie nebo jiných smluvních stran Smlouvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k posouzení využívání těchto webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a internetem provozovateli. V rámci Google Analytics se zavazujeme, že vaše IP adresa nebude spojena s žádnými jinými daty, které má společnost Google k dispozici. Můžete zabránit používání souborů cookies výběrem vhodného nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v některých případech pak nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete rovněž zakázat, aby data shromážděná soubory cookies o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) byla přenášena společnosti Google a zpracována společností Google stažením zásuvného modulu prohlížeče z následujícího odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a jeho nainstalováním.

Můžete zakázat shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics klepnutím na následující odkaz. Existuje možnost vypnutí souborů cookies, která zabrání budoucímu shromažďování vašich informací během návštěvy těchto webových stránek: Vypnutí Google Analytics

Více informací o podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí je možné najít na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html nebo http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byl použit kód Google Analytics „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního shromažďování IP adres (označuje se jako maskování IP).

Rovněž používáme Google Analytics pro analýzu slov z AdWords a Double-Click-Cookie pro statistické účely. Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete vypnout tuto možnost ve Správci preferencí reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs).